1: # define CSETLIT 257
  2: # define EOFX 258
  3: # define IDENT 259
  4: # define INTLIT 260
  5: # define REALLIT 261
  6: # define STRINGLIT 262
  7: # define BREAK 263
  8: # define BY 264
  9: # define CASE 265
 10: # define CREATE 266
 11: # define DEFAULT 267
 12: # define DO 268
 13: # define DYNAMIC 269
 14: # define ELSE 270
 15: # define END 271
 16: # define EVERY 272
 17: # define FAIL 273
 18: # define GLOBAL 274
 19: # define IF 275
 20: # define INITIAL 276
 21: # define LINK 277
 22: # define LOCAL 278
 23: # define NEXT 279
 24: # define NOT 280
 25: # define OF 281
 26: # define PROCEDURE 282
 27: # define RECORD 283
 28: # define REPEAT 284
 29: # define RETURN 285
 30: # define STATIC 286
 31: # define SUSPEND 287
 32: # define THEN 288
 33: # define TO 289
 34: # define UNTIL 290
 35: # define WHILE 291
 36: # define ASSIGN 292
 37: # define AT 293
 38: # define AUGACT 294
 39: # define AUGAND 295
 40: # define AUGEQ 296
 41: # define AUGEQV 297
 42: # define AUGGE 298
 43: # define AUGGT 299
 44: # define AUGLE 300
 45: # define AUGLT 301
 46: # define AUGNE 302
 47: # define AUGNEQV 303
 48: # define AUGSEQ 304
 49: # define AUGSGE 305
 50: # define AUGSGT 306
 51: # define AUGSLE 307
 52: # define AUGSLT 308
 53: # define AUGSNE 309
 54: # define BACKSLASH 310
 55: # define BANG 311
 56: # define BAR 312
 57: # define CARET 313
 58: # define CARETASGN 314
 59: # define COLON 315
 60: # define COMMA 316
 61: # define CONCAT 317
 62: # define CONCATASGN 318
 63: # define CONJUNC 319
 64: # define DIFF 320
 65: # define DIFFASGN 321
 66: # define DOT 322
 67: # define EQUIV 323
 68: # define INTER 324
 69: # define INTERASGN 325
 70: # define LBRACE 326
 71: # define LBRACK 327
 72: # define LCONCAT 328
 73: # define LCONCATASGN 329
 74: # define LEXEQ 330
 75: # define LEXGE 331
 76: # define LEXGT 332
 77: # define LEXLE 333
 78: # define LEXLT 334
 79: # define LEXNE 335
 80: # define LPAREN 336
 81: # define MCOLON 337
 82: # define MINUS 338
 83: # define MINUSASGN 339
 84: # define MOD 340
 85: # define MODASGN 341
 86: # define NOTEQUIV 342
 87: # define NUMEQ 343
 88: # define NUMGE 344
 89: # define NUMGT 345
 90: # define NUMLE 346
 91: # define NUMLT 347
 92: # define NUMNE 348
 93: # define PCOLON 349
 94: # define PLUS 350
 95: # define PLUSASGN 351
 96: # define QMARK 352
 97: # define RBRACE 353
 98: # define RBRACK 354
 99: # define REVASSIGN 355
 100: # define REVSWAP 356
 101: # define RPAREN 357
 102: # define SCANASGN 358
 103: # define SEMICOL 359
 104: # define SLASH 360
 105: # define SLASHASGN 361
 106: # define STAR 362
 107: # define STARASGN 363
 108: # define SWAP 364
 109: # define TILDE 365
 110: # define UNION 366
 111: # define UNIONASGN 367
 112: 
 113: # line 123 "icon.g"
 114: #include "itran.h"
 115: #include "sym.h"
 116: #include "tree.h"
 117: #include "../h/keyword.h"
 118: #define YYSTYPE nodeptr
 119: #define YYMAXDEPTH 500
 120: #define yyclearin yychar = -1
 121: #define yyerrok yyerrflag = 0
 122: extern int yychar;
 123: extern short yyerrflag;
 124: #ifndef YYMAXDEPTH
 125: #define YYMAXDEPTH 150
 126: #endif
 127: #ifndef YYSTYPE
 128: #define YYSTYPE int
 129: #endif
 130: YYSTYPE yylval, yyval;
 131: 
 132: # line 134 "icon.g"
 133: int argcnt;
 134: int idflag;
 135: int i;
 136: #ifdef XPX
 137: int cstack[50];     /* context stack expression lists */
 138: int stacktop = 0;    /* stack top */
 139: nodeptr cswitch();
 140: #endif XPX
 141: # define YYERRCODE 256
 142: 
 143: # line 469 "icon.g"
 144: 
 145: 
 146: #ifdef XPX
 147: pushcs(val)
 148: int val;
 149: {
 150:   stacktop = stacktop + 1;
 151:   cstack[stacktop] = val;
 152: }
 153: 
 154: popcs()
 155: {
 156:   stacktop = stacktop - 1;
 157: }
 158: 
 159: nodeptr cswitch(x,y)
 160:   nodeptr x, y;
 161:   {
 162:   if (cstack[stacktop]) return(CREATENODE(y,x));
 163:   else return(x);
 164: }
 165: #endif XPX
 166: short yyexca[] ={
 167: -1, 1,
 168:   0, -1,
 169:   -2, 0,
 170: -1, 21,
 171:   359, 32,
 172:   -2, 30,
 173: -1, 104,
 174:   359, 32,
 175:   -2, 30,
 176: -1, 111,
 177:   359, 32,
 178:   -2, 30,
 179:   };
 180: # define YYNPROD 204
 181: # define YYLAST 642
 182: short yyact[]={
 183: 
 184:  32, 89, 170, 60, 86, 87, 88, 62, 207, 94,
 185:  59, 281, 287, 112, 175, 240, 97, 90, 288, 93,
 186: 172, 21, 111, 61, 45, 285, 275, 270, 98, 91,
 187: 177, 92, 169, 249, 96, 95, 284, 44, 112, 277,
 188: 254, 239, 233, 256, 208, 113, 103, 112, 171, 166,
 189: 176, 251, 174, 252, 85, 68, 46, 73, 290, 266,
 190: 167, 47, 112, 66, 69, 258, 67, 81, 74, 243,
 191:  64, 65, 48, 283, 79, 246, 278, 257, 245, 80,
 192:  63, 244, 76, 112, 184, 262, 84, 77, 182, 181,
 193: 207, 242, 78, 25, 70, 289, 83, 250, 183, 110,
 194: 253, 280, 100, 247, 72, 198, 71, 112, 236, 75,
 195:  82, 32, 89, 101, 60, 86, 87, 88, 62, 197,
 196:  94, 59, 112, 26, 20, 112, 112, 97, 90, 112,
 197:  93,  3, 112, 180, 61, 45, 194, 40, 17, 98,
 198:  91, 18, 92, 209, 38, 96, 95, 109, 44, 31,
 199: 179, 37, 28, 178, 106, 39, 107, 210, 16, 35,
 200: 255, 279, 274, 235, 108, 85, 68, 46, 73, 273,
 201:  24, 234, 47, 30, 66, 69, 264, 67, 81, 74,
 202:  99, 64, 65, 48, 102, 79, 12, 196,  2,  9,
 203:  80, 63, 14, 76, 13, 10, 237, 84, 77, 261,
 204: 193, 58, 57, 78, 56, 70, 55, 83, 54, 53,
 205:  52, 51, 50, 49, 43, 72, 41, 71, 173, 168,
 206:  75, 82, 89, 165, 60, 86, 87, 88, 62, 150,
 207:  94, 59, 36, 191, 115,  4, 114, 97, 90, 34,
 208:  93, 105, 23, 104, 61, 45, 27, 11, 19, 98,
 209:  91, 12, 92, 22,  9, 96, 95, 211, 44, 13,
 210:  10, 15, 215, 212, 214,  8,  7, 201, 202, 203,
 211: 204, 205, 206, 42,  6, 85, 68, 46, 73, 222,
 212: 213,  5, 47,  1, 66, 69,  0, 67, 81, 74,
 213:  0, 64, 65, 48,  0, 79,  0,  0,  0,  0,
 214:  80, 63, 224, 76,  0,  0,  0, 84, 77, 223,
 215: 225, 227,  0, 78,  0, 70, 228, 83, 185, 186,
 216: 187, 188, 189, 190, 226, 72,  0, 71,  0, 119,
 217:  75, 82, 121,  0, 118, 117, 135, 136, 137, 138,
 218: 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
 219:  0,  0, 248, 149, 134, 232,  0,  0, 124, 33,
 220:  0, 126,  0,  0, 163, 131,  0,  0,  0, 125,
 221:  0, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 263, 238, 129,
 222:  0, 133,  0, 164, 157, 158, 159, 160, 161, 162,
 223: 291, 128,  0, 241,  0, 123, 122,  0, 116,  0,
 224:  29, 132,  0, 130, 120,  0,  0, 127,  0,  0,
 225:  0,  0,  0, 271,  0,  0, 265,  0, 267, 268,
 226: 269,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 272,
 227:  0, 259, 260,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
 228: 282, 192,  0, 195,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
 229:  0,  0, 286, 229, 230,  0,  0,  0,  0,  0,
 230:  0,  0, 282, 292, 293,  0,  0,  0,  0,  0,
 231: 199, 200,  0, 216, 217, 218, 219, 220, 221,  0,
 232:  0,  0,  0, 29,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
 233:  29,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
 234:  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
 235:  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
 236:  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
 237:  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
 238:  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
 239:  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
 240: 231,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
 241:  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
 242:  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
 243:  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
 244:  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
 245:  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 195,
 246:  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
 247:  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
 248:  0, 276 };
 249: short yypact[]={
 250: 
 251: -125,-1000, -23,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-121,
 252: -1000,-235,-1000,-1000, -88,-223,-1000,-1000,-1000,-136,
 253: -1000,-145,-157,-146,-1000,-121,-290,-122,-172,-337,
 254: -236,-307,-1000,-1000, 40,-1000, 41,-268,-318,-310,
 255: -1000,-160,-1000,-238, -35, -35, -35, -35, -35, -35,
 256: -1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-145,
 257: -1000,-1000,-145,-1000,-145,-1000,-154,-1000,-1000,-1000,
 258: -1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,
 259: -1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,
 260: -1000,-145,-145,-145,-145,-145,-145,-145,-145,-226,
 261: -1000,-292,-1000,-157,-145,-157,-145,-1000,-1000,-1000,
 262: -1000,-145, -35, -35, -35, -35, -35, -35, -35, -35,
 263: -1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,
 264: -1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,
 265: -1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000, -35,
 266: -35,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,
 267: -1000,-1000,-1000,-1000,-1000, -35,-1000,-1000, -35,-1000,
 268: -1000,-1000,-1000, -35,-1000,-1000,-1000,-1000, -35, -35,
 269: -35,-145,-311,-1000,-151,-1000,-1000,-1000,-1000,-1000,
 270: -1000,-236,-1000,-145,-312,-344,-145,-1000,-1000,-1000,
 271: -1000,-197,-212,-187,-190,-193,-236,-156,-157,-324,
 272: -226,-174,-308,-306,-1000,-307,-1000,-1000,-1000,-1000,
 273: -1000,-1000,-164,-1000,-268,-318,-310,-1000,-1000,-1000,
 274: -1000,-314,-272,-1000,-145,-145,-1000,-231,-1000,-1000,
 275: -145,-231,-145,-267,-145,-145,-145,-1000,-330,-1000,
 276: -1000,-1000,-1000, -35,-1000,-145,-1000,-1000,-1000,-231,
 277: -231,-331,-145,-1000,-315,-194,-256,-236,-236,-236,
 278: -1000,-1000,-281,-317,-332,-1000,-1000,-1000,-145,-341,
 279: -1000,-220,-257,-1000,-1000,-1000,-236,-1000,-256,-145,
 280: -145,-1000,-236,-236 };
 281: short yypgo[]={
 282: 
 283:  0, 283, 188, 281, 274, 266, 265, 261, 158, 253,
 284: 157, 248, 143, 247, 246, 243, 152, 242, 241, 173,
 285: 378, 149, 359, 239, 236, 234, 159, 232, 151, 229,
 286: 144, 223, 155, 219, 137, 218, 216, 273, 214, 213,
 287: 212, 211, 210, 209, 208, 206, 204, 202, 201, 200,
 288: 196, 199, 136, 187, 176, 171, 169, 163, 162, 161,
 289: 101, 160 };
 290: short yyr1[]={
 291: 
 292:  0,  1,  2,  2,  3,  3,  3,  3,  7,  7,
 293:  8,  8,  9,  6, 11,  4,  5, 17, 13, 12,
 294:  12, 10, 10, 14, 14, 18, 18, 18, 15, 15,
 295:  16, 16, 20, 20, 19, 19, 21, 21, 22, 22,
 296:  22, 22, 22, 22, 24, 24, 24, 24, 25, 25,
 297:  25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25,
 298:  25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25,
 299:  25, 25, 25, 23, 23, 23, 26, 26, 27, 27,
 300:  29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29,
 301:  29, 29, 29, 29, 28, 28, 31, 31, 30, 30,
 302:  33, 33, 33, 33, 32, 32, 35, 35, 35, 35,
 303:  34, 34, 36, 36, 36, 37, 37, 37, 37, 37,
 304:  37, 37, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39,
 305:  39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39,
 306:  39, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38,
 307:  38, 38, 38, 38, 49, 51, 38, 38, 53, 54,
 308:  38, 38, 38, 55, 56, 38, 57, 58, 38, 38,
 309:  38, 38, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 42,
 310:  42, 42, 43, 43, 44, 59, 59, 60, 60, 50,
 311:  50, 40, 40, 40, 40, 41, 61, 61, 61, 52,
 312:  52,  1,  5, 19 };
 313: short yyr2[]={
 314: 
 315:  0,  2,  0,  2,  1,  1,  1,  2,  1,  3,
 316:  1,  1,  0,  3,  0,  6,  6,  0,  6,  0,
 317:  1,  1,  3,  0,  4,  1,  1,  1,  0,  3,
 318:  0,  3,  0,  1,  1,  3,  1,  3,  1,  3,
 319:  3,  3,  3,  3,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
 320:  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
 321:  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
 322:  1,  1,  1,  1,  3,  5,  1,  3,  1,  3,
 323:  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
 324:  1,  1,  1,  1,  1,  3,  1,  1,  1,  3,
 325:  1,  1,  1,  1,  1,  3,  1,  1,  1,  1,
 326:  1,  3,  1,  3,  3,  1,  2,  2,  2,  2,
 327:  2,  2,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
 328:  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
 329:  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
 330:  2,  1,  1,  2,  0,  0,  5,  3,  0,  0,
 331:  5,  4,  3,  0,  0,  6,  0,  0,  6,  3,
 332:  2,  2,  2,  4,  2,  4,  2,  4,  2,  1,
 333:  2,  2,  4,  6,  6,  1,  3,  3,  3,  1,
 334:  3,  1,  1,  1,  1,  6,  1,  1,  1,  1,
 335:  3,  3,  4,  1 };
 336: short yychk[]={
 337: 
 338: -1000, -1, -2, 256, 258, -3, -4, -5, -6, 277,
 339: 283, -13, 274, 282, -2, -7, -8, 259, 262, -11,
 340: 359, 256, -9, -17, 258, 316, 259, -14, -16, -20,
 341: -19, -21, 256, -22, -23, -26, -27, -28, -30, -32,
 342: -34, -36, -37, -38, 293, 280, 312, 317, 328, -39,
 343: -40, -41, -42, -43, -44, -45, -46, -47, -48, 266,
 344: 259, 279, 263, 336, 326, 327, 319, 322, 311, 320,
 345: 350, 362, 360, 313, 324, 365, 338, 343, 348, 330,
 346: 335, 323, 366, 352, 342, 310, 260, 261, 262, 257,
 347: 273, 285, 287, 275, 265, 291, 290, 272, 284, -10,
 348: 259, 259, -8, 336, -15, -18, 276, 278, 286, 269,
 349: 271, 359, 319, 352, -24, -25, 358, 295, 294, 289,
 350: 364, 292, 356, 355, 318, 329, 321, 367, 351, 339,
 351: 363, 325, 361, 341, 314, 296, 297, 298, 299, 300,
 352: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 312,
 353: -29, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 343, 344, 345,
 354: 346, 347, 348, 323, 342, -31, 317, 328, -33, 350,
 355: 320, 366, 338, -35, 362, 324, 360, 340, 313, 310,
 356: 293, 327, 326, 336, 322, -37, -37, -37, -37, -37,
 357: -37, -19, -20, -49, -52, -20, -53, 273, 259, -20,
 358: -20, -19, -19, -19, -19, -19, -19, 316, 336, -12,
 359: -10, -16, -10, -19, -16, -21, -22, -22, -22, -22,
 360: -22, -22, -26, -26, -28, -30, -32, -34, -34, -37,
 361: -37, -20, -19, 353, -55, -57, 259, -50, -20, 353,
 362: 359, -50, 288, 281, 268, 268, 268, 259, -12, 357,
 363: 271, 359, 359, 264, 354, -61, 315, 349, 337, -50,
 364: -50, -51, 316, -52, -54, -19, 326, -19, -19, -19,
 365: 357, -26, -19, -56, -58, 357, -20, 354, 270, -59,
 366: -60, 267, -19, 354, 353, 357, -19, 353, 359, 315,
 367: 315, -60, -19, -19 };
 368: short yydef[]={
 369: 
 370:  2, -2,  0,  2,  1,  3,  4,  5,  6,  0,
 371:  14,  0, 12, 17,  0,  7,  8, 10, 11,  0,
 372:  23, -2,  0,  0, 201,  0,  0, 28,  0,  0,
 373:  33, 34, 203, 36, 38, 73, 76, 78, 94, 98,
 374: 104, 110, 112, 115,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
 375: 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,  0,
 376: 151, 152, 32, 154, 32, 158,  0, 122, 123, 124,
 377: 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
 378: 135, 136, 137, 138, 139, 140, 191, 192, 193, 194,
 379: 179, 32, 32,  0,  0,  0,  0,  0,  0, 13,
 380:  21,  0,  9, 19, -2,  0,  0, 25, 26, 27,
 381: 202, -2,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,
 382:  44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
 383:  54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
 384:  64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,  0,
 385:  0, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
 386:  89, 90, 91, 92, 93,  0, 96, 97,  0, 100,
 387: 101, 102, 103,  0, 106, 107, 108, 109,  0,  0,
 388:  0, 32, 163, 166,  0, 116, 117, 118, 119, 120,
 389: 121, 150, 153, 32,  0, 199, 32, 170, 171, 180,
 390: 181,  0,  0, 172, 174, 176, 178,  0, 19,  0,
 391:  20,  0,  0,  0, 31, 35, 37, 39, 40, 41,
 392:  42, 43, 74, 77, 79, 95, 99, 105, 111, 113,
 393: 114,  0, 33, 162, 32, 32, 169, 155, 189, 157,
 394:  32, 159,  0,  0,  0,  0,  0, 22,  0, 15,
 395:  16, 24, 29,  0, 161,  0, 196, 197, 198, 164,
 396: 167,  0, 32, 200,  0, 182,  0, 173, 175, 177,
 397:  18, 75,  0,  0,  0, 156, 190, 160,  0,  0,
 398: 185,  0,  0, 195, 165, 168, 183, 184,  0,  0,
 399:  0, 186, 187, 188 };
 400: #ifndef lint
 401: static char yaccpar_sccsid[] = "@(#)yaccpar	4.1	(Berkeley)	2/11/83";
 402: #endif not lint
 403: 
 404: #
 405: # define YYFLAG -1000
 406: # define YYERROR goto yyerrlab
 407: # define YYACCEPT return(0)
 408: # define YYABORT return(1)
 409: 
 410: /*	parser for yacc output	*/
 411: 
 412: #ifdef YYDEBUG
 413: int yydebug = 0; /* 1 for debugging */
 414: #endif
 415: YYSTYPE yyv[YYMAXDEPTH]; /* where the values are stored */
 416: int yychar = -1; /* current input token number */
 417: int yynerrs = 0; /* number of errors */
 418: short yyerrflag = 0; /* error recovery flag */
 419: 
 420: yyparse() {
 421: 
 422:   short yys[YYMAXDEPTH];
 423:   short yyj, yym;
 424:   register YYSTYPE *yypvt;
 425:   register short yystate, *yyps, yyn;
 426:   register YYSTYPE *yypv;
 427:   register short *yyxi;
 428: 
 429:   yystate = 0;
 430:   yychar = -1;
 431:   yynerrs = 0;
 432:   yyerrflag = 0;
 433:   yyps= &yys[-1];
 434:   yypv= &yyv[-1];
 435: 
 436: yystack:  /* put a state and value onto the stack */
 437: 
 438: #ifdef YYDEBUG
 439:   if( yydebug ) printf( "state %d, char 0%o\n", yystate, yychar );
 440: #endif
 441:     if( ++yyps> &yys[YYMAXDEPTH] ) { syserr( "yacc stack overflow" ); return(1); }
 442:     *yyps = yystate;
 443:     ++yypv;
 444:     *yypv = yyval;
 445: 
 446: yynewstate:
 447: 
 448:   yyn = yypact[yystate];
 449: 
 450:   if( yyn<= YYFLAG ) goto yydefault; /* simple state */
 451: 
 452:   if( yychar<0 ) if( (yychar=yylex())<0 ) yychar=0;
 453:   if( (yyn += yychar)<0 || yyn >= YYLAST ) goto yydefault;
 454: 
 455:   if( yychk[ yyn=yyact[ yyn ] ] == yychar ){ /* valid shift */
 456:     yychar = -1;
 457:     yyval = yylval;
 458:     yystate = yyn;
 459:     if( yyerrflag > 0 ) --yyerrflag;
 460:     goto yystack;
 461:     }
 462: 
 463: yydefault:
 464:   /* default state action */
 465: 
 466:   if( (yyn=yydef[yystate]) == -2 ) {
 467:     if( yychar<0 ) if( (yychar=yylex())<0 ) yychar = 0;
 468:     /* look through exception table */
 469: 
 470:     for( yyxi=yyexca; (*yyxi!= (-1)) || (yyxi[1]!=yystate) ; yyxi += 2 ) ; /* VOID */
 471: 
 472:     while( *(yyxi+=2) >= 0 ){
 473:       if( *yyxi == yychar ) break;
 474:       }
 475:     if( (yyn = yyxi[1]) < 0 ) return(0);  /* accept */
 476:     }
 477: 
 478:   if( yyn == 0 ){ /* error */
 479:     /* error ... attempt to resume parsing */
 480: 
 481:     switch( yyerrflag ){
 482: 
 483:     case 0:  /* brand new error */
 484: 
 485:       yyerror( yychar, yylval, yystate );
 486:     yyerrlab:
 487:       ++yynerrs;
 488: 
 489:     case 1:
 490:     case 2: /* incompletely recovered error ... try again */
 491: 
 492:       yyerrflag = 3;
 493: 
 494:       /* find a state where "error" is a legal shift action */
 495: 
 496:       while ( yyps >= yys ) {
 497:        yyn = yypact[*yyps] + YYERRCODE;
 498:        if( yyn>= 0 && yyn < YYLAST && yychk[yyact[yyn]] == YYERRCODE ){
 499:          yystate = yyact[yyn]; /* simulate a shift of "error" */
 500:          goto yystack;
 501:          }
 502:        yyn = yypact[*yyps];
 503: 
 504:        /* the current yyps has no shift onn "error", pop stack */
 505: 
 506: #ifdef YYDEBUG
 507:        if( yydebug ) printf( "error recovery pops state %d, uncovers %d\n", *yyps, yyps[-1] );
 508: #endif
 509:        --yyps;
 510:        --yypv;
 511:        }
 512: 
 513:       /* there is no state on the stack with an error shift ... abort */
 514: 
 515:   yyabort:
 516:       return(1);
 517: 
 518: 
 519:     case 3: /* no shift yet; clobber input char */
 520: 
 521: #ifdef YYDEBUG
 522:       if( yydebug ) printf( "error recovery discards char %d\n", yychar );
 523: #endif
 524: 
 525:       if( yychar == 0 ) goto yyabort; /* don't discard EOF, quit */
 526:       yychar = -1;
 527:       goto yynewstate;  /* try again in the same state */
 528: 
 529:       }
 530: 
 531:     }
 532: 
 533:   /* reduction by production yyn */
 534: 
 535: #ifdef YYDEBUG
 536:     if( yydebug ) printf("reduce %d\n",yyn);
 537: #endif
 538:     yyps -= yyr2[yyn];
 539:     yypvt = yypv;
 540:     yypv -= yyr2[yyn];
 541:     yyval = yypv[1];
 542:     yym=yyn;
 543:       /* consult goto table to find next state */
 544:     yyn = yyr1[yyn];
 545:     yyj = yypgo[yyn] + *yyps + 1;
 546:     if( yyj>=YYLAST || yychk[ yystate = yyact[yyj] ] != -yyn ) yystate = yyact[yypgo[yyn]];
 547:     switch(yym){
 548: 
 549: case 1:
 550: # line 144 "icon.g"
 551: {gout(globfile);} break;
 552: case 4:
 553: # line 149 "icon.g"
 554: {
 555:     if (!nocode)
 556:       rout(globfile, STR0(yypvt[-0]));
 557:     nocode = 0;
 558:     loc_init();
 559:     } break;
 560: case 5:
 561: # line 155 "icon.g"
 562: {
 563:     if (!nocode)
 564:       codegen(yypvt[-0]);
 565:     nocode = 0;
 566:     treeinit();
 567:     loc_init();
 568:     } break;
 569: case 10:
 570: # line 168 "icon.g"
 571: {addlfile(STR0(yypvt[-0]));} break;
 572: case 11:
 573: # line 169 "icon.g"
 574: {addlfile(STR0(yypvt[-0]));} break;
 575: case 12:
 576: # line 171 "icon.g"
 577: {idflag = F_GLOBAL;} break;
 578: case 14:
 579: # line 173 "icon.g"
 580: {idflag = F_ARGUMENT;} break;
 581: case 15:
 582: # line 173 "icon.g"
 583: {
 584:     install(STR0(yypvt[-3]),F_RECORD|F_GLOBAL,(int)yypvt[-1]);
 585:     yyval = yypvt[-3];
 586:     } break;
 587: case 16:
 588: # line 178 "icon.g"
 589: {
 590:     yyval = (nodeptr)PROCNODE(yypvt[-5],yypvt[-2],yypvt[-1],yypvt[-0]);
 591:     } break;
 592: case 17:
 593: # line 182 "icon.g"
 594: {idflag = F_ARGUMENT;} break;
 595: case 18:
 596: # line 182 "icon.g"
 597: {
 598:     yyval = yypvt[-3];
 599:     install(STR0(yypvt[-3]),F_PROC|F_GLOBAL,(int)yypvt[-1]);
 600:     } break;
 601: case 19:
 602: # line 187 "icon.g"
 603: {yyval = (int)0;} break;
 604: case 20:
 605: # line 188 "icon.g"
 606: {yyval = (nodeptr)yypvt[-0];} break;
 607: case 21:
 608: # line 191 "icon.g"
 609: {
 610:     install(STR0(yypvt[-0]),idflag,0);
 611:     yyval = (nodeptr)1;
 612:     } break;
 613: case 22:
 614: # line 195 "icon.g"
 615: {
 616:     install(STR0(yypvt[-0]),idflag,0);
 617:     yyval = (nodeptr)((int)yypvt[-2] + 1);
 618:     } break;
 619: case 25:
 620: # line 203 "icon.g"
 621: {idflag = F_DYNAMIC;} break;
 622: case 26:
 623: # line 204 "icon.g"
 624: {idflag = F_STATIC;} break;
 625: case 27:
 626: # line 205 "icon.g"
 627: {idflag = F_DYNAMIC;} break;
 628: case 28:
 629: # line 207 "icon.g"
 630: {yyval = EMPTYNODE;} break;
 631: case 29:
 632: # line 208 "icon.g"
 633: {yyval = yypvt[-1];} break;
 634: case 30:
 635: # line 210 "icon.g"
 636: {yyval = EMPTYNODE;} break;
 637: case 31:
 638: # line 211 "icon.g"
 639: {yyval = SLISTNODE(yypvt[-1], yypvt[-2], yypvt[-0]);} break;
 640: case 32:
 641: # line 213 "icon.g"
 642: {yyval = EMPTYNODE;} break;
 643: case 35:
 644: # line 217 "icon.g"
 645: {yyval = CONJNODE(yypvt[-1],yypvt[-2],yypvt[-0]);} break;
 646: case 37:
 647: # line 220 "icon.g"
 648: {yyval = SCANNODE(yypvt[-1],yypvt[-2],yypvt[-0]);} break;
 649: case 39:
 650: # line 223 "icon.g"
 651: {binop: yyval = BINOPNODE(yypvt[-1],yypvt[-2],yypvt[-0]);} break;
 652: case 40:
 653: # line 224 "icon.g"
 654: {yyval = AUGOPNODE(yypvt[-1],yypvt[-2],yypvt[-0]);} break;
 655: case 41:
 656: # line 225 "icon.g"
 657: {yyval = SCANNODE(yypvt[-1],yypvt[-2],yypvt[-0]);} break;
 658: case 42:
 659: # line 226 "icon.g"
 660: {yyval = CONJNODE(yypvt[-1],yypvt[-2],yypvt[-0]);} break;
 661: case 43:
 662: # line 227 "icon.g"
 663: {yyval = ACTIVNODE(yypvt[-1],yypvt[-0],yypvt[-2]);} break;
 664: case 74:
 665: # line 261 "icon.g"
 666: {yyval = TONODE(yypvt[-1],yypvt[-2],yypvt[-0]);} break;
 667: case 75:
 668: # line 262 "icon.g"
 669: {yyval = TOBYNODE(yypvt[-3],yypvt[-4],yypvt[-2],yypvt[-0]);} break;
 670: case 77:
 671: # line 265 "icon.g"
 672: {yyval = ALTNODE(yypvt[-1],yypvt[-2],yypvt[-0]);} break;
 673: case 79:
 674: # line 268 "icon.g"
 675: {goto binop;} break;
 676: case 95:
 677: # line 286 "icon.g"
 678: {goto binop;} break;
 679: case 99:
 680: # line 292 "icon.g"
 681: {goto binop;} break;
 682: case 105:
 683: # line 300 "icon.g"
 684: {goto binop;} break;
 685: case 111:
 686: # line 308 "icon.g"
 687: {goto binop;} break;
 688: case 113:
 689: # line 311 "icon.g"
 690: {yyval = LIMITNODE(yypvt[-2],yypvt[-0]);} break;
 691: case 114:
 692: # line 312 "icon.g"
 693: {yyval = ACTIVNODE(yypvt[-1], yypvt[-0], yypvt[-2]);} break;
 694: case 116:
 695: # line 315 "icon.g"
 696: {yyval = ACTIVNODE(yypvt[-1], yypvt[-0], EMPTYNODE);} break;
 697: case 117:
 698: # line 316 "icon.g"
 699: {yyval = NOTNODE(yypvt[-0]);} break;
 700: case 118:
 701: # line 317 "icon.g"
 702: {yyval = BARNODE(yypvt[-0]);} break;
 703: case 119:
 704: # line 318 "icon.g"
 705: {yyval = BARNODE(yypvt[-0]);} break;
 706: case 120:
 707: # line 319 "icon.g"
 708: {yyval = BARNODE(yypvt[-0]);} break;
 709: case 121:
 710: # line 320 "icon.g"
 711: {yyval = UNOPNODE(yypvt[-1],yypvt[-0]);} break;
 712: case 150:
 713: # line 351 "icon.g"
 714: {yyval = CREATENODE(yypvt[-1],yypvt[-0]);} break;
 715: case 151:
 716: # line 352 "icon.g"
 717: {VAL0(yypvt[-0]) = putloc(STR0(yypvt[-0]),0);} break;
 718: case 152:
 719: # line 353 "icon.g"
 720: {yyval = NEXTNODE(yypvt[-0]);} break;
 721: case 153:
 722: # line 354 "icon.g"
 723: {yyval = BREAKNODE(yypvt[-1],yypvt[-0]);} break;
 724: case 154:
 725: # line 355 "icon.g"
 726: {
 727: #ifdef XPX
 728:     pushcs(0);
 729: #endif XPX
 730:     } break;
 731: case 155:
 732: # line 359 "icon.g"
 733: {
 734: #ifdef XPX
 735:     popcs();
 736: #endif XPX
 737:     } break;
 738: case 156:
 739: # line 363 "icon.g"
 740: {
 741:       if ((yypvt[-2])->n_type == N_ELIST)
 742:       yyval = INVOKNODE(yypvt[-4],EMPTYNODE,yypvt[-2]);
 743:       else
 744:       yyval = yypvt[-2]; } break;
 745: case 157:
 746: # line 368 "icon.g"
 747: {yyval = yypvt[-1];} break;
 748: case 158:
 749: # line 369 "icon.g"
 750: {
 751: #ifdef XPX
 752:     pushcs(0);
 753: #endif XPX
 754:     } break;
 755: case 159:
 756: # line 373 "icon.g"
 757: {
 758: #ifdef XPX
 759:     popcs();
 760: #endif XPX
 761:     } break;
 762: case 160:
 763: # line 377 "icon.g"
 764: {
 765:     yyval = LISTNODE(yypvt[-4],yypvt[-2]);} break;
 766: case 161:
 767: # line 379 "icon.g"
 768: {yyval = BINOPNODE(yypvt[-2],yypvt[-3],yypvt[-1]);} break;
 769: case 162:
 770: # line 380 "icon.g"
 771: {yyval = INVOKNODE(yypvt[-1],yypvt[-2],LISTNODE(yypvt[-1],EMPTYNODE));} break;
 772: case 163:
 773: # line 381 "icon.g"
 774: {
 775: #ifdef XPX
 776:     pushcs(1);
 777: #endif XPX
 778:     } break;
 779: case 164:
 780: # line 385 "icon.g"
 781: {
 782: #ifdef XPX
 783:     popcs();
 784: #else XPX
 785:         err("missing semicolon or operator", 0);
 786: #endif XPX
 787:     } break;
 788: case 165:
 789: # line 391 "icon.g"
 790: {
 791:     yyval = INVOKNODE(yypvt[-4],yypvt[-5],LISTNODE(yypvt[-4],yypvt[-2]));
 792:     } break;
 793: case 166:
 794: # line 394 "icon.g"
 795: {
 796: #ifdef XPX
 797:     pushcs(0);
 798: #endif XPX
 799:     } break;
 800: case 167:
 801: # line 398 "icon.g"
 802: {
 803: #ifdef XPX
 804:     popcs();
 805: #endif XPX
 806:     } break;
 807: case 168:
 808: # line 402 "icon.g"
 809: {
 810:     yyval = INVOKNODE(yypvt[-4],yypvt[-5],yypvt[-2]);
 811:     } break;
 812: case 169:
 813: # line 405 "icon.g"
 814: {yyval = FIELDNODE(yypvt[-1],yypvt[-2],yypvt[-0]);} break;
 815: case 170:
 816: # line 406 "icon.g"
 817: {yyval = KEYNODE(yypvt[-1], K_FAIL);} break;
 818: case 171:
 819: # line 407 "icon.g"
 820: {
 821:     if ((i = klocate(STR0(yypvt[-0]))) == NULL)
 822:       err("invalid keyword",STR0(yypvt[-0]));
 823:     yyval = KEYNODE(yypvt[-1], i);
 824:     } break;
 825: case 172:
 826: # line 413 "icon.g"
 827: {yyval = LOOPNODE(yypvt[-1],yypvt[-0],EMPTYNODE);} break;
 828: case 173:
 829: # line 414 "icon.g"
 830: {yyval = LOOPNODE(yypvt[-3],yypvt[-2],yypvt[-0]);} break;
 831: case 174:
 832: # line 416 "icon.g"
 833: {yyval = LOOPNODE(yypvt[-1],yypvt[-0],EMPTYNODE);} break;
 834: case 175:
 835: # line 417 "icon.g"
 836: {yyval = LOOPNODE(yypvt[-3],yypvt[-2],yypvt[-0]);} break;
 837: case 176:
 838: # line 419 "icon.g"
 839: {yyval = LOOPNODE(yypvt[-1],yypvt[-0],EMPTYNODE);} break;
 840: case 177:
 841: # line 420 "icon.g"
 842: {yyval = LOOPNODE(yypvt[-3],yypvt[-2],yypvt[-0]);} break;
 843: case 178:
 844: # line 422 "icon.g"
 845: {yyval = LOOPNODE(yypvt[-1],yypvt[-0],EMPTYNODE);} break;
 846: case 179:
 847: # line 424 "icon.g"
 848: {yyval = RETNODE(yypvt[-0],EMPTYNODE);} break;
 849: case 180:
 850: # line 425 "icon.g"
 851: {yyval = RETNODE(yypvt[-1],yypvt[-0]);} break;
 852: case 181:
 853: # line 426 "icon.g"
 854: {yyval = SUSPNODE(yypvt[-1],yypvt[-0]);} break;
 855: case 182:
 856: # line 428 "icon.g"
 857: {yyval = IFNODE(yypvt[-3],yypvt[-2],yypvt[-0],EMPTYNODE);} break;
 858: case 183:
 859: # line 429 "icon.g"
 860: {yyval = IFNODE(yypvt[-5],yypvt[-4],yypvt[-2],yypvt[-0]);} break;
 861: case 184:
 862: # line 431 "icon.g"
 863: {yyval = CASENODE(yypvt[-5],yypvt[-4],yypvt[-1]);} break;
 864: case 186:
 865: # line 434 "icon.g"
 866: {yyval = CLISTNODE(yypvt[-1],yypvt[-2],yypvt[-0]);} break;
 867: case 187:
 868: # line 436 "icon.g"
 869: {yyval = CCLSNODE(yypvt[-1],yypvt[-2],yypvt[-0]);} break;
 870: case 188:
 871: # line 437 "icon.g"
 872: {yyval = CCLSNODE(yypvt[-1],yypvt[-2],yypvt[-0]);} break;
 873: case 189:
 874: # line 439 "icon.g"
 875: {
 876: #ifdef XPX
 877:     yyval = cswitch(yypvt[-0],yypvt[-0]);
 878: #endif XPX
 879:     } break;
 880: case 190:
 881: # line 444 "icon.g"
 882: {
 883: #ifdef XPX
 884:     yyval = ELISTNODE(yypvt[-1],yypvt[-2],cswitch(yypvt[-0],yypvt[-1]));
 885: #else XPX
 886:         yyval = ELISTNODE(yypvt[-1],yypvt[-2],yypvt[-0]);
 887: #endif XPX
 888:     } break;
 889: case 191:
 890: # line 452 "icon.g"
 891: {VAL0(yypvt[-0]) = putlit(STR0(yypvt[-0]),F_INTLIT,0);} break;
 892: case 192:
 893: # line 453 "icon.g"
 894: {VAL0(yypvt[-0]) = putlit(STR0(yypvt[-0]),F_REALLIT,0);} break;
 895: case 193:
 896: # line 454 "icon.g"
 897: {VAL0(yypvt[-0]) = putlit(STR0(yypvt[-0]),F_STRLIT,VAL1(yypvt[-0]));} break;
 898: case 194:
 899: # line 455 "icon.g"
 900: {VAL0(yypvt[-0]) = putlit(STR0(yypvt[-0]),F_CSETLIT,VAL1(yypvt[-0]));} break;
 901: case 195:
 902: # line 457 "icon.g"
 903: {yyval = (nodeptr)SECTNODE(yypvt[-2],yypvt[-5],yypvt[-3],yypvt[-1]);} break;
 904: case 200:
 905: # line 464 "icon.g"
 906: {yyval = SLISTNODE(yypvt[-1], yypvt[-2], yypvt[-0]);} break;
 907:     }
 908:     goto yystack; /* stack new state and value */
 909: 
 910:   }

Defined functions

cswitch defined in line 159; used 3 times
popcs defined in line 154; used 4 times
pushcs defined in line 147; used 4 times
yyparse defined in line 420; used 1 times

Defined variables

argcnt defined in line 133; never used
cstack defined in line 137; used 2 times
i defined in line 135; used 2 times
idflag defined in line 134; used 8 times
stacktop defined in line 138; used 6 times
yaccpar_sccsid defined in line 401; never used
yyact defined in line 182; used 5 times
yychar declared in line 122; defined in line 416; used 34 times
yychk defined in line 336; used 3 times
yydebug defined in line 413; used 4 times
yydef defined in line 368; used 1 times
yyerrflag declared in line 123; defined in line 418; used 12 times
yyexca defined in line 166; used 1 times
yynerrs defined in line 417; used 4 times
yypact defined in line 249; used 3 times
yypgo defined in line 281; used 2 times
yyr1 defined in line 290; used 1 times
yyr2 defined in line 313; used 2 times

Defined macros

ASSIGN defined in line 36; never used
AT defined in line 37; never used
AUGACT defined in line 38; never used
AUGAND defined in line 39; never used
AUGEQ defined in line 40; never used
AUGEQV defined in line 41; never used
AUGGE defined in line 42; never used
AUGGT defined in line 43; never used
AUGLE defined in line 44; never used
AUGLT defined in line 45; never used
AUGNE defined in line 46; never used
AUGNEQV defined in line 47; never used
AUGSEQ defined in line 48; never used
AUGSGE defined in line 49; never used
AUGSGT defined in line 50; never used
AUGSLE defined in line 51; never used
AUGSLT defined in line 52; never used
AUGSNE defined in line 53; never used
BACKSLASH defined in line 54; never used
BANG defined in line 55; never used
BAR defined in line 56; never used
BREAK defined in line 7; never used
BY defined in line 8; never used
CARET defined in line 57; never used
CARETASGN defined in line 58; never used
CASE defined in line 9; never used
COLON defined in line 59; never used
COMMA defined in line 60; never used
CONCAT defined in line 61; never used
CONCATASGN defined in line 62; never used
CONJUNC defined in line 63; never used
CREATE defined in line 10; never used
CSETLIT defined in line 1; never used
DEFAULT defined in line 11; never used
DIFF defined in line 64; never used
DIFFASGN defined in line 65; never used
DO defined in line 12; never used
DOT defined in line 66; never used
DYNAMIC defined in line 13; never used
ELSE defined in line 14; never used
END defined in line 15; never used
EOFX defined in line 2; never used
EQUIV defined in line 67; never used
EVERY defined in line 16; never used
FAIL defined in line 17; never used
GLOBAL defined in line 18; never used
IDENT defined in line 3; never used
IF defined in line 19; never used
INITIAL defined in line 20; never used
INTER defined in line 68; never used
INTERASGN defined in line 69; never used
INTLIT defined in line 4; never used
LBRACE defined in line 70; never used
LBRACK defined in line 71; never used
LCONCAT defined in line 72; never used
LCONCATASGN defined in line 73; never used
LEXEQ defined in line 74; never used
LEXGE defined in line 75; never used
LEXGT defined in line 76; never used
LEXLE defined in line 77; never used
LEXLT defined in line 78; never used
LEXNE defined in line 79; never used
LINK defined in line 21; never used
LOCAL defined in line 22; never used
LPAREN defined in line 80; never used
MCOLON defined in line 81; never used
MINUS defined in line 82; never used
MINUSASGN defined in line 83; never used
MOD defined in line 84; never used
MODASGN defined in line 85; never used
NEXT defined in line 23; never used
NOT defined in line 24; never used
NOTEQUIV defined in line 86; never used
NUMEQ defined in line 87; never used
NUMGE defined in line 88; never used
NUMGT defined in line 89; never used
NUMLE defined in line 90; never used
NUMLT defined in line 91; never used
NUMNE defined in line 92; never used
OF defined in line 25; never used
PCOLON defined in line 93; never used
PLUS defined in line 94; never used
PLUSASGN defined in line 95; never used
PROCEDURE defined in line 26; never used
QMARK defined in line 96; never used
RBRACE defined in line 97; never used
RBRACK defined in line 98; never used
REALLIT defined in line 5; never used
RECORD defined in line 27; never used
REPEAT defined in line 28; never used
RETURN defined in line 29; never used
REVASSIGN defined in line 99; never used
REVSWAP defined in line 100; never used
RPAREN defined in line 101; never used
SCANASGN defined in line 102; never used
SEMICOL defined in line 103; never used
SLASH defined in line 104; never used
SLASHASGN defined in line 105; never used
STAR defined in line 106; never used
STARASGN defined in line 107; never used
STATIC defined in line 30; never used
STRINGLIT defined in line 6; never used
SUSPEND defined in line 31; never used
SWAP defined in line 108; never used
THEN defined in line 32; never used
TILDE defined in line 109; never used
TO defined in line 33; never used
UNION defined in line 110; never used
UNIONASGN defined in line 111; never used
UNTIL defined in line 34; never used
WHILE defined in line 35; never used
YYABORT defined in line 408; never used
YYACCEPT defined in line 407; never used
YYERRCODE defined in line 141; used 2 times
YYERROR defined in line 406; never used
YYFLAG defined in line 405; used 1 times
YYLAST defined in line 181; used 3 times
YYMAXDEPTH defined in line 125; used 4 times
YYNPROD defined in line 180; never used
YYSTYPE defined in line 128; used 5 times
yyclearin defined in line 120; never used
yyerrok defined in line 121; never used
Last modified: 1984-11-18
Generated: 2016-12-26
Generated by src2html V0.67
page hit count: 3251
Valid CSS Valid XHTML 1.0 Strict