1: #ifndef lint
  2: static char sccsid[] = "@(#)3.branch.c	4.1	(Berkeley)	2/11/83";
  3: #endif not lint
  4: 
  5: #include <stdio.h>
  6: #include "def.h"
  7: #include "3.def.h"
  8: 
  9: 
 10: getbranch(head)
 11: VERT *head;
 12:   {
 13:   VERT v;
 14:   for (v = 0; v < nodenum; ++v)
 15:     LABEL(v) = FALSE;
 16:   for (v = START; DEFINED(v); v = RSIB(v))
 17:     chkbranch(v,head);
 18:   addlab(START);
 19:   }
 20: 
 21: 
 22: 
 23: chkbranch(v,head)
 24: VERT v,*head;
 25:   {
 26:   VERT w;
 27:   int i;
 28:   switch(NTYPE(v))
 29:     {
 30:     case GOVX:
 31:         for (i = 1, w = head[v]; DEFINED(w); w = head[w], ++i)
 32:           {
 33:           if (i > 1 && !levnxt && !levbrk) break;
 34:           if (ARC(v,0) == BRK(w) && (levbrk || i == 1))
 35:             {
 36:             NTYPE(v) = BRKVX;
 37:             LEVEL(v) = i;
 38:             break;
 39:             }
 40:           else if (ARC(v,0) == NXT(w) && (levnxt || i == 1))
 41:             {
 42:             NTYPE(v) = NXTVX;
 43:             LEVEL(v) = i;
 44:             break;
 45:             }
 46:           }
 47:       if (NTYPE(v) == GOVX)
 48:         {
 49:         if (ARC(v,0) == stopvert)
 50:           NTYPE(v) = STOPVX;
 51:         else if (ARC(v,0) == retvert)
 52:           NTYPE(v) = RETVX;
 53:         else LABEL(ARC(v,0)) = TRUE;
 54:         }
 55:       break;
 56:     case COMPVX:
 57:     case ASGOVX:
 58:       for (i = 0; i < ARCNUM(v); ++i)
 59:         LABEL(ARC(v,i)) = TRUE;
 60:       break;
 61:     case IOVX:
 62:         if (DEFINED(ARC(v,ENDEQ)))
 63:           LABEL(ARC(v,ENDEQ)) = TRUE;
 64:         if (DEFINED(ARC(v,ERREQ)))
 65:           LABEL(ARC(v,ERREQ)) = TRUE;
 66:         if (DEFINED(FMTREF(v)))
 67:           LABEL(FMTREF(v)) = TRUE;
 68:         break;
 69:     }
 70:   for (i = 0; i < CHILDNUM(v); ++i)
 71:     for (w = LCHILD(v,i); DEFINED(w); w = RSIB(w))
 72:       chkbranch(w,head);
 73:   }
 74: 
 75: 
 76: addlab(v)    /* add labels */
 77: VERT v;
 78:   {
 79:   int recvar;
 80:   if (NTYPE(v) != ITERVX && LABEL(v) )
 81:     LABEL(v) = nxtlab();
 82:   RECURSE(addlab,v,recvar);
 83:   if (NTYPE(v) == ITERVX && LABEL(NXT(v)))
 84:     LABEL(NXT(v)) = nxtlab();
 85:   }
 86: 
 87: 
 88: nxtlab()
 89:   {
 90:   static count;
 91:   return(labinit + (count++) * labinc);
 92:   }

Defined functions

addlab defined in line 76; used 2 times
chkbranch defined in line 23; used 2 times
getbranch defined in line 10; used 1 times
nxtlab defined in line 88; used 2 times

Defined variables

sccsid defined in line 2; never used
Last modified: 1987-02-17
Generated: 2016-12-26
Generated by src2html V0.67
page hit count: 1811
Valid CSS Valid XHTML 1.0 Strict