1: %term xxif 300 xxelse 301 xxwhile 302 xxrept 303 xxdo 304 xxrb 305 xxpred 306
  2: %term xxident 307 xxle 308 xxge 309 xxne 310 xxnum 311 xxcom 312
  3: %term xxstring 313 xxexplist 314 xxidpar 315 xxelseif 316 xxlb 318 xxend 319
  4: %term xxcase 320 xxswitch 321 xxuntil 322 xxdefault 323
  5: %term xxeq 324
  6: 
  7: %left  '|'
  8: %left  '&'
  9: %left  '!'
 10: %binary '<' '>' xxeq xxne xxge xxle
 11: %left  '+' '-'
 12: %left  '*' '/'
 13: %left  xxuminus
 14: %right '^'
 15: 
 16: %{
 17: #ifndef lint
 18: static char sccsid[] = "@(#)beauty.y	4.1	(Berkeley)	2/11/83";
 19: #endif not lint
 20: 
 21: #include "b.h"
 22: #include <stdio.h>
 23: %}
 24: 
 25: %%
 26: %{
 27: struct node *t;
 28: %}
 29: 
 30: 
 31: allprog:  prog xxnew
 32:   ;
 33: 
 34: prog:  stat
 35:   |  prog stat
 36:   ;
 37: 
 38: stat:    iftok pred nlevel elsetok nlevel
 39:   |  iftok pred nlevel
 40:   |  xxtab whtok pred nlevel
 41:   |  xxtab rpttok nlevel optuntil
 42:   |  xxtab dotok nlevel
 43:   |  xxtab swtok oppred pindent lbtok caseseq xxtab rbtok mindent
 44:   |  xxtab fstok
 45:   |  lbtok prog xxtab rbtok
 46:   |  lbtok rbtok
 47:   |  labtok stat
 48:   |  xxnl comtok stat
 49:   |  error
 50:   ;
 51: 
 52: 
 53: xxtab:   =  {
 54:       if (!xxlablast) tab(xxindent);
 55:       xxlablast = 0;
 56:       }
 57: 
 58: xxnl:  =  newline();
 59: xxnew: =  putout('\n',"\n");
 60: nlevel: pindent stat mindent;
 61: pindent:    =
 62:         {
 63:         if (xxstack[xxstind] != xxlb)
 64:           ++xxindent;
 65:         };
 66: mindent:      =
 67:         {if (xxstack[xxstind] != xxlb && xxstack[xxstind] != xxelseif)
 68:           --xxindent;
 69:         pop();
 70:         };
 71: caseseq:  casetok caseseq
 72:   |  casetok
 73:   ;
 74: 
 75: casetok:  xxtab xxctok predlist pindent prog mindent
 76:   |  xxtab xxctok predlist pindent mindent
 77:   |  xxtab deftok pindent prog mindent
 78:   |  xxnl comtok casetok
 79:   ;
 80: 
 81: xxctok: xxcase   =  {putout(xxcase,"case "); free ($1); push(xxcase); }
 82: 
 83: 
 84: deftok:   xxdefault ':'    =    {
 85:             putout(xxcase,"default");
 86:             free($1);
 87:             putout(':',":");
 88:             free($2);
 89:             push(xxcase);
 90:             }
 91: swtok: xxswitch      =  {putout(xxswitch,"switch"); free($1); push(xxswitch); }
 92: 
 93: fstok: xxend    =  {
 94:         free($1);
 95:         putout(xxident,"end");
 96:         putout('\n',"\n");
 97:         putout('\n',"\n");
 98:         putout('\n',"\n");
 99:         }
 100:   |  xxident =  {
 101:         putout(xxident,$1);
 102:         free($1);
 103:         newflag = 1;
 104:         forst();
 105:         newflag = 0;
 106:         };
 107: 
 108: 
 109: 
 110: identtok:  xxident '(' explist ')' =  {
 111:         xxt = addroot($1,xxident,0,0);
 112:         $$ = addroot("",xxidpar,xxt,$3);
 113:         }
 114: 
 115:   |  xxident   =  $$ = addroot($1,xxident,0,0);
 116:   ;
 117: 
 118: predlist:  explist ':'    =  {
 119:         yield($1,0);
 120:         putout(':',":");
 121:         freetree($1);
 122:         }
 123: explist:  expr ',' explist    =  $$ = addroot($2,xxexplist,checkneg($1,0),$3);
 124:   |  expr          =  $$ = checkneg($1,0);
 125:   ;
 126: 
 127: 
 128: oppred: pred
 129:   |
 130:   ;
 131: 
 132: pred:  '(' expr ')'  =  { t = checkneg($2,0);
 133:         yield(t,100); freetree(t); };
 134: 
 135: expr:    '(' expr ')'  =  $$ = $2;
 136:   |  '-' expr  %prec xxuminus =  $$ = addroot($1,xxuminus,$2,0);
 137:   |  '!' expr  =  $$ = addroot($1,'!',$2,0);
 138:   |  expr '+' expr  =  $$ = addroot($2,'+',$1,$3);
 139:   |  expr '-' expr  =  $$ = addroot($2,'-',$1,$3);
 140:   |  expr '*' expr  =  $$ = addroot($2,'*',$1,$3);
 141:   |  expr '/' expr  =  $$ = addroot($2,'/',$1,$3);
 142:   |  expr '^' expr  =  $$ = addroot($2,'^',$1,$3);
 143:   |  expr '|' expr  =  $$ = addroot($2,'|',$1,$3);
 144:   |  expr '&' expr  =  $$ = addroot($2,'&',$1,$3);
 145:   |  expr '>' expr  =  $$ = addroot($2,'>',$1,$3);
 146:   |  expr '<' expr  =  $$ = addroot($2,'<',$1,$3);
 147:   |  expr xxeq expr =  $$ = addroot($2,xxeq,$1,$3);
 148:   |  expr xxle expr =  $$ = addroot($2,xxle,$1,$3);
 149:   |  expr xxge expr =  $$ = addroot($2,xxge,$1,$3);
 150:   |  expr xxne expr =  $$ = addroot($2,xxne,$1,$3);
 151:   |  identtok    =  $$ = $1;
 152:   |  xxnum    =  $$ = addroot($1,xxnum,0,0);
 153:   |  xxstring    =  $$ = addroot($1,xxstring,0,0);
 154:   ;
 155: 
 156: iftok: xxif    =
 157:         {
 158:         if (xxstack[xxstind] == xxelse && !xxlablast)
 159:           {
 160:           --xxindent;
 161:           xxstack[xxstind] = xxelseif;
 162:           putout(' '," ");
 163:           }
 164:         else
 165:           {
 166:           if (!xxlablast)
 167:             tab(xxindent);
 168:           xxlablast = 0;
 169:           }
 170:         putout(xxif,"if");
 171:         free($1);
 172:         push(xxif);
 173:         }
 174: elsetok:  xxelse =
 175:         {
 176:         tab(xxindent);
 177:         putout(xxelse,"else");
 178:         free($1);
 179:         push(xxelse);
 180:         }
 181: whtok: xxwhile   =  {
 182:         putout(xxwhile,"while");
 183:         free($1);
 184:         push(xxwhile);
 185:         }
 186: rpttok: xxrept =      {
 187:           putout(xxrept,"repeat");
 188:           free($1);
 189:           push(xxrept);
 190:           }
 191: optuntil:  xxtab unttok pred
 192:     |
 193:     ;
 194: 
 195: unttok: xxuntil  =   {
 196:       putout('\t',"\t");
 197:       putout(xxuntil,"until");
 198:       free($1);
 199:       }
 200: dotok: dopart opdotok
 201:   ;
 202: dopart: xxdo  identtok '=' expr ',' expr     =
 203:           {push(xxdo);
 204:           putout(xxdo,"do");
 205:           free($1);
 206:           puttree($2);
 207:           putout('=',"=");
 208:           free($3);
 209:           puttree($4);
 210:           putout(',',",");
 211:           free($5);
 212:           puttree($6);
 213:           }
 214: opdotok:  ',' expr    =  {
 215:             putout(',',",");
 216:             puttree($2);
 217:             }
 218:   |  ;
 219: lbtok: '{'   =  {
 220:         putout('{'," {");
 221:         push(xxlb);
 222:         }
 223: rbtok: '}'     =  { putout('}',"}"); pop();  }
 224: labtok: xxnum    =  {
 225:         tab(xxindent);
 226:         putout(xxnum,$1);
 227:         putout(' '," ");
 228:         xxlablast = 1;
 229:         }
 230: comtok: xxcom    =  { putout(xxcom,$1); free($1); xxlablast = 0; }
 231:   |  comtok xxcom    = { putout ('\n',"\n"); putout(xxcom,$2); free($2); xxlablast = 0; };
 232: %%
 233: #define ASSERT(X,Y) if (!(X)) error("struct bug: assertion 'X' invalid in routine Y","","");
 234: 
 235: yyerror(s)
 236: char *s;
 237:   {
 238:   extern int yychar;
 239:   fprintf(stderr,"\n%s",s);
 240:   fprintf(stderr," in beautifying, output line %d,",xxlineno + 1);
 241:   fprintf(stderr," on input: ");
 242:     switch (yychar) {
 243:       case '\t': fprintf(stderr,"\\t\n"); return;
 244:       case '\n': fprintf(stderr,"\\n\n"); return;
 245:       case '\0': fprintf(stderr,"$end\n"); return;
 246:       default: fprintf(stderr,"%c\n",yychar); return;
 247:       }
 248:   }
 249: 
 250: yyinit(argc, argv)     /* initialize pushdown store */
 251: int argc;
 252: char *argv[];
 253:   {
 254:   xxindent = 0;
 255:   xxbpertab = 8;
 256:   xxmaxchars = 120;
 257:   }
 258: 
 259: 
 260: #include <signal.h>
 261: main()
 262:   {
 263:   int exit();
 264:   if ( signal(SIGINT, SIG_IGN) != SIG_IGN)
 265:     signal(SIGINT, exit);
 266:   yyinit();
 267:   yyparse();
 268:   }
 269: 
 270: 
 271: putout(type,string)     /* output string with proper indentation */
 272: int type;
 273: char *string;
 274:   {
 275:   static int lasttype;
 276:   if ( (lasttype != 0) && (lasttype != '\n') && (lasttype != ' ') && (lasttype != '\t') && (type == xxcom))
 277:     accum("\t");
 278:   else if (lasttype == xxcom && type != '\n')
 279:     tab(xxindent);
 280:   else
 281:     if (lasttype == xxif  ||
 282:       lasttype == xxwhile ||
 283:       lasttype == xxdo  ||
 284:       type == '=' ||
 285:       lasttype == '=' ||
 286:       (lasttype == xxident && (type == xxident || type == xxnum) )  ||
 287:       (lasttype == xxnum && type == xxnum) )
 288:       accum(" ");
 289:   accum(string);
 290:   lasttype = type;
 291:   }
 292: 
 293: 
 294: accum(token)    /* fill output buffer, generate continuation lines */
 295: char *token;
 296:   {
 297:   static char *buffer;
 298:   static int lstatus,llen,bufind;
 299:   int tstatus,tlen,i;
 300: 
 301: #define NEW 0
 302: #define MID 1
 303: #define CONT  2
 304: 
 305:   if (buffer == 0)
 306:     {
 307:     buffer = malloc(xxmaxchars);
 308:     if (buffer == 0) error("malloc out of space","","");
 309:     }
 310:   tlen = slength(token);
 311:   if (tlen == 0) return;
 312:   for (i = 0; i < tlen; ++i)
 313:     ASSERT(token[i] != '\n' || tlen == 1,accum);
 314:   switch(token[tlen-1])
 315:     {
 316:     case '\n': tstatus = NEW;
 317:         break;
 318:     case '+':
 319:     case '-':
 320:     case '*':
 321:     case ',':
 322:     case '|':
 323:     case '&':
 324:     case '(':  tstatus = CONT;
 325:         break;
 326:     default:  tstatus = MID;
 327:     }
 328:   if (llen + bufind + tlen > xxmaxchars && lstatus == CONT && tstatus != NEW)
 329:     {
 330:     putchar('\n');
 331:     ++xxlineno;
 332:     for (i = 0; i < xxindent; ++i)
 333:       putchar('\t');
 334:     putchar(' ');putchar(' ');
 335:     llen = 2 + xxindent * xxbpertab;
 336:     lstatus = NEW;
 337:     }
 338:   if (lstatus == CONT && tstatus == MID)
 339:     {      /* store in buffer in case need \n after last CONT char */
 340:     ASSERT(bufind + tlen < xxmaxchars,accum);
 341:     for (i = 0; i < tlen; ++i)
 342:       buffer[bufind++] = token[i];
 343:     }
 344:   else
 345:     {
 346:     for (i = 0; i < bufind; ++i)
 347:       putchar(buffer[i]);
 348:     llen += bufind;
 349:     bufind = 0;
 350:     for (i = 0; i < tlen; ++i)
 351:       putchar(token[i]);
 352:     if (tstatus == NEW) ++xxlineno;
 353:     llen = (tstatus == NEW) ? 0 : llen + tlen;
 354:     lstatus = tstatus;
 355:     }
 356:   }
 357: 
 358: tab(n)
 359: int n;
 360:   {
 361:   int i;
 362:   newline();
 363:   for ( i = 0; i < n; ++i)
 364:     putout('\t',"\t");
 365:   }
 366: 
 367: newline()
 368:   {
 369:   static int already;
 370:   if (already)
 371:     putout('\n',"\n");
 372:   else
 373:     already = 1;
 374:   }
 375: 
 376: error(mess1, mess2, mess3)
 377: char *mess1, *mess2, *mess3;
 378:   {
 379:   fprintf(stderr,"\nerror in beautifying, output line %d: %s %s %s \n",
 380:     xxlineno, mess1, mess2, mess3);
 381:   exit(1);
 382:   }
 383: 
 384: 
 385: 
 386: 
 387: 
 388: 
 389: 
 390: push(type)
 391: int type;
 392:   {
 393:   if (++xxstind > xxtop)
 394:     error("nesting too deep, stack overflow","","");
 395:   xxstack[xxstind] = type;
 396:   }
 397: 
 398: pop()
 399:   {
 400:   if (xxstind <= 0)
 401:     error("stack exhausted, can't be popped as requested","","");
 402:   --xxstind;
 403:   }
 404: 
 405: 
 406: forst()
 407:   {
 408:   while( (xxval = yylex()) != '\n')
 409:     {
 410:     putout(xxval, yylval);
 411:     free(yylval);
 412:     }
 413:   free(yylval);
 414:   }

Defined functions

_accum defined in line 294; used 5 times
_error defined in line 376; used 5 times
_forst defined in line 406; used 1 times
_main defined in line 261; never used
_newline defined in line 367; used 2 times
_pop defined in line 398; used 2 times
_push defined in line 390; used 9 times
_putout defined in line 271; used 39 times
_tab defined in line 358; used 5 times
_yyerror defined in line 232; never used
_yyinit defined in line 250; used 1 times

Defined macros

ASSERT defined in line 233; used 2 times
CONT defined in line 303; used 3 times
MID defined in line 302; used 2 times
NEW defined in line 301; used 5 times
Last modified: 1987-02-17
Generated: 2016-12-26
Generated by src2html V0.67
page hit count: 2643
Valid CSS Valid XHTML 1.0 Strict